Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Edukacja domowa

CZYM JEST EDUKACJA DOMOWA?

Każde dziecko, które ma od 6 do 18 lat, musi się uczyć. Spełnia wtedy obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki. Dyrektor przedszkola albo szkoły może zgodzić na edukację domową. Nasza szkoła jest przyjazna edukacji domowej.

Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka w miejsce szkoły biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Tworząc program i wybierając metody kształcenia swoich pociech, organizują ich edukację w sposób zindywidualizowany – adekwatnie do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań, przy zachowaniu zgodności z wymaganym na danym poziomie kształcenia zakresem wiedzy. Takie rozwiązanie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału dziecka już od pierwszych lat jego ścieżki edukacyjnej i dobór metod pedagogicznej pracy, które w tej ścieżce okażą się najowocniejsze. Dzieci uczące się w edukacji domowej są zapisane do konkretnej szkoły, jednak spełniają swój obowiązek szkolny poza szkołą.

Jeśli zdecydują się Państwo zapisać swoje dziecko do naszej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie, to zapewniamy Państwu:
-  informacje o egzaminach i materiały pomocnicze do każdego zdawanego przedmiotu;
- możliwość indywidualnego kontaktu z nauczycielem;
- elastyczność w ustalaniu terminów egzaminów;
- miłą atmosferę i życzliwe traktowanie podczas egzaminów;

- doradztwo i inspiracje ze strony naszej kadry;  
- państwową legitymację szkolną dla dziecka, uprawniającą do ustawowych zniżek.

Kiedy składasz dokumenty

W dowolnym momencie.

Ile będziesz czekać

Dyrektor wyda decyzję do 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożysz wszystkie dokumenty.

Jak oceniane jest dziecko

Na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Zakres egzaminów ustala szkoła, która wydała zezwolenie na edukację domową. Po zdanych egzaminach twoje dziecko dostanie świadectwo ukończenia danej klasy. Na świadectwie nie będzie oceny z zachowania.

Informacje dodatkowe

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole. Zapytaj dyrektora, który wydał zezwolenie, jakie dodatkowe zajęcia edukacyjne są w szkole

 

JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ WARUNKI, ABY ZAPISAĆ DZIECKO NA NAUCZANIE DOMOWE W NASZEJ SZKOLE?

1. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, edukacją domową  możemy objąć  dzieci, które zamieszkują na terenie województwa lubelskiego

2. W aktualnym stanie prawnym, tj. w roku szkolnym 2020/2021 nie jest wymagana opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dokumenty, które składa rodzic, aby być w edukacji domowej to:

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły /jeśli nie jest uczniem naszej szkoły/ oraz ostatnie świadectwo promocyjne;

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego w formie „nauki poza szkołą”;

  • Oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej, która obowiązuje na danym etapie kształcenia;

  • Zobowiązanie rodziców o przystępowaniu w każdym roku szkolnym przez dziecko,  do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Dyrektor na podstawie otrzymanych dokumentów udziela zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej.

DOKUMENTY

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

Imieniny