Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekty / Akcje

   Nagroda w ogólnopolskim konkursie"#OSEWyzwanie"  

We wrześniu tego roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „#OSEWyzwanie”. Celem konkursu jest podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów oraz umożliwienie wspomagania procesu kształcenia w szkole. Nagrodą zaś mobilne pracownie multimedialne, dzięki którym szkoły będą mogły prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych. Do konkursu #OSEwyzwanie mogły przystąpić szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Zadaniem uczestników było przesłanie pracy plastycznej pt. „Smart Szkoła”, wykonanej w dowolnej technice. Dodatkowo warunkiem udziału w konkursie było zgłoszenie szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Pracę plastyczną wykonali uczniowie klas starszych a pracę koordynowała p. Ewa Rugała.  Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski, najliczniej z województwa mazowieckiego i lubelskiegoKomisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród, a podstawą do ich przyznania była liczba punktów, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu. Szkoła Podstawowa w Kaznowie jako jedyna w powiecie lubartowskim znalazła się na zwycięskiej liście. Nagrody zostaną dostarczone laureatom do końca roku szkolnego 2019/2020.

 Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski

Od września 2019r. roku  w naszej placówce funkcjonuje drugi oddział przedszkolny. Wszystko to za sprawą projektu do którego przystąpiła Gmina Ostrów Lubelski. W partnerstwie z Projekt Hub Sp. z o.o. gmina realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski". Celem projektu jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w gminie wiejskiej. Ofertą objęto 10 dzieci w wieku 3 i 4 lat. Oprócz codziennych zajęć dzieci wspierane są pomocą logopedyczną, zajęciami z gimnastyki korekcyjnej oraz psychoedukacyjnymi.
Projekt realizowany będzie do 31. 08. 2020r.

 

 "Misja przyroda" to  ogólnopolski konkurs projektowy do którego wiosną 2018r. przystąpiła nasza szkoła. Organizatorem konkursu była Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie. Celem projektu było uświadomienie uczniom wartości lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, uwrażliwienie ich na potrzeby lokalnej przyrody oraz rozwinięcie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z ochroną przyrody.
       Zespół projektowy utworzony z 20 uczniów klas IV- VII  zajął się problemem wymierania pszczół i innych gatunków owadów oraz wpływem tego zjawiska na to, co dzieje się w przyrodzie.
Nasi przyrodnicy stworzyli miejsca przyjazne owadom, by polepszyć warunki ich bytowania. Tym samym stworzyli wokół naszej szkoły barwne i wonne zakątki, nasz „Pszczeli raj”.
       
 W ramach projektu założono kwietną łąkę oraz wykonano makiety kolorowych uli w celu utworzenia pszczelej ścieżki.  Grupa projektowa zorganizowała także konferencję ekologiczną z udziałem przedstawicieli Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w osobach: Elzbieta Kosik, Arkadiusz Bajda i Ireneusz Porzak, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaznowie: druhna - Ada Kosik oraz druhowie: Jan Łukaszek i Radosław Słowik oraz zaprzyjaźnionego pszczelarza-  proboszcza parafii Rozkopaczew Wiesława Nestoruka.  
Spotkanie poświęcone było:
- budzeniu świadomości jak ważne dla naszego życia są pszczoły oraz sposobów ochrony tego ginącego gatunku.
- racjonalnego stosowania środków ochrony roślin i zagrożeniom wynikającym z powodu wypalania traw.
- życiu pszczół oraz długiej i ciężkiej pracy jaką muszą wykonać, aby powstał miód.
Konferencja zakończyła się degustacją miodu oraz pokazem wykonywania świeczek z wosku.

    4 września komisja konkursowa Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej ogłosiła wyniki. Spośród 26 projektów edukacyjnych zgłoszonych do konkursu, Komisja Konkursowa wyłoniła 4 zwycięskie szkoły oraz wyróżniła 5 szkół. Projekt "Pszczeli raj" , który był propozycją zespołu projektowego uczniów z Kaznowa został wyróżniony i nagrodzony bonami o wartości 3000 zł na doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej.

 

Konkurs Fundacji Aviva  "To Dla Mnie Ważne".

W maju 2017 roku nasza szkoła przystąpiła do konkursu  Fundacji Aviva  "To Dla Mnie Ważne". Konkurs miał na celu wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych wspierających rozwój i edukację dzieci.  Postanowiliśmy więc spróbować swoich sił w zdobyciu cennego grantu wychodząc z inicjatywą "Ekskluzywna metoda pod polskie strzechy". Projekt miał na celu utworzenie w naszej placówce oddziału według koncepcji Marii Montessori na poziomie klas I-III.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało nam się znaleźć w zwycięskiej grupie laureatów i otrzymać grant finansowy w wysokości 35 000 złotych. Grant umożliwił wyposażenie sali w montesoriańskie pomoce dydaktyczne, w której od września 2017r odbywają się zajęcia prowadzone metodą Marii Montessori. To już drugi taki oddział w naszej szkole, gdyż pierwszy funkcjonuje już na etapie wychowania przedszkolnego.  Fundacja pomogła nam spełnić marzenia i wdrożyć tę ekskluzywną metodę w naszych warunkach.  

 

"Polacy-Rodakom"

W dniach 4-5 grudnia 2016r. cała społeczność naszej szkoły przyłączyła się do organizowanej przez Gminę Ostrów Lubelski akcji Polacy-Rodakom. Zbierając żywność, polskie książki i ubrania wsparliśmy Polaków mieszkających za wschodnią granicą a szczególnie na Ukrainie.

 

”Książki naszych marzeń”

W  roku 2015 szkoła nasza brała udział w projekcie rządowym ”Książki naszych marzeń”. W ramach projektu  biblioteka szkolna wzbogaciła się o 78 nowych tytułów książek. Wszystkie  wskazane przez uczniów - jako książki marzeń. W listopadzie, podczas spotkania z Rodzicami koordynator projektu przeprowadziła prelekcję na temat korzyści płynących z czytania książek - zarówno przez dzieci, jak i ich opiekunów. Przedstawiła również ofertę naszej biblioteki - wzbogaconą o nowe tytuły w ramach programu. W związku    z projektem zorganizowała  również dwa konkursy czytelnicze: Konkursu czytelniczy " Przygody  z Mikołajkiem" oraz dla klas młodszych- konkurs oparty  na twórczości Holly Webb.

"Klub National  Geographic Odkrywca"

W  roku szkolnym 2015/2016  w szkole  powstał Klub National  Geographic Odkrywca, by zachęcać uczniów do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań.
Wprowadzona przez czasopismo formuła mobilizuje dzieci do systematycznej pracy, zwiększa ich zaangażowanie w naukę oraz rozbudza ciekawość.

„Zamień śmieci w radość chorych dzieci” .

Od kilku lat uczestniczymy w akcji  „Zamień śmieci w radość chorych dzieci”  Polega ona na zbiórce plastikowych nakrętek   z napojów, kosmetyków, detergentów itp. W akcje angażuje się cała szkoła i część mieszkańców niezwiązanych bezpośrednio ze szkołą. Nakrętki, które zbieramy przeznaczone są dla lubelskiego hospicjum im. Małego Księcia. Celem zbiórki jest pomoc chorym dzieciom i ich rodzinom. Dochód z zebranych nakrętek przeznaczony jest na protezy, wózki a także na wycieczki dla podopiecznych hospicjum i ich rodzin. Akcją opiekuje się SU, którego opiekun dostarcza zebrane  worki  zakrętek do hospicjum.

"Adopcja Serc"

 Od 2002 roku,   szkoła  bierze udział  w akcji „ Adopcja Serc” Społeczność szkoły  opiekuje się chłopcem z Rwandy przeznaczając comiesięcznie środki na jego utrzymanie i kształcenie. Oprócz tradycyjnych zbiórek, uczniowie pozyskują fundusze zbierając np. kasztany dla SEMAHUNDO . Utrzymujemy również kontakt listowny. SEMAHUNDO przesyła nam listy, swoje prace plastyczne oraz świadectwa promocyjne.

"Googled Kaznów a and neighbourhood"

Od września 2014 do grudnia 2015r. szkoła realizowała napisany i koordynowany przez  Nauczyciela języka angielskiego projekt  "Googled Kaznów a and neighbourhood"  Dzięki projektowi uczniowie klas IV –VI wzięli  udział w 178 godzinach zajęć jęz. angielskiego prowadzonych przez nauczyciela przedmiotu oraz w 42 godzinach  zajęć z native speakerem. Dzieci w ramach projektu  dobrze się bawiły, a przy okazji: tworzyli anglojęzyczny przewodnik po Kaznowie i okolicy. Dzięki realizowanemu projektowi  jedna z uczennic otrzymała szansę uczestnictwa w dwutygodniowym , wakacyjnym obozie językowym w Załęczu Wielkim, na którym warsztaty językowe prowadzą lektorzy z USA. Koszt uczestnictwa dziecka w całości ( 2100 zł) finansowany jest przez Fundację NIDA.10 uczestników projektu zostało obdarowanych wartościowymi nagrodami na zakończenie roku szkolnego. W związku  z trwającym projektem odwiedziła nas - Pani Barbara Margol z Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida, która oprócz spraw związanych z monitorowaniem działań  dzieliła się z nami wiedzą w kwestii  poszukiwania  nowych dróg rozwoju i samorealizacji. Na okoliczność  podsumowania Koordynator projektu  zorganizowała konferencję  z udziałem nauczycieli języka angielskiego oraz  przedstawicieli uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu  naszej Gminy.  Spotkanie swą obecnością zaszczyciły władze samorządowe- Pan Józef Gruszczyk – Burmistrz Ostrowa Lubelskiego oraz sekretarz Gminy - Pani Sylwia Szczepańska. Podczas spotkania uczniowie nasi wręczali gościom przewodnik turystyczny w języku angielskim, opracowany i wydany   przez uczniów i nauczyciela języka angielskiego w ramach projektu.

"Szkoła Współpracy"

Ciekawym i bardzo wartościowym projektem do którego przystąpiliśmy w 2014 roku  był ogólnopolski systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze pod nazwą Szkoła Współpracy – uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet III- Wysoka jakość systemu oświaty.Celem ogólnym tego projektu było wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami na terenie szkoły. W ramach projektu zespół  uczniów, rodziców i nauczycieli wyjeżdżał na warsztaty szkoleniowe. W  szkole odbywały się debaty,  opracowano i zrealizowano wspólne przedsięwzięcie jakim był Dzień Rodziny. Na bazie zdobytej wiedzy, współpraca podmiotów biorących udział w projekcie  zaowocowała nowymi formami współpracy.

 

„Misja Przyroda" - Zielone Szkoły  w Parkach Narodowych

W kwietniu 2015 roku szkoła nasza wzięła udział w ogólnopolskim projekcie  „Misja Przyroda" - Zielone Szkoły  w Parkach Narodowych. Dzięki czemu 36 uczniów z naszej szkoły oraz  SP  w Rozkopaczewie wyjechało do Poleskiego Parku Narodowego na zieloną szkołę. Gmina Ostrów Lubelski podpisała umowę z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” na realizację tego projektu. W  ramach projektu –Nauczyciel przyrody – koordynator projektu przeprowadziła zajęcia przygotowujące nas do wizyty w Poleskim Parku Narodowym. W warsztatach uczestniczyli również uczniowie ze Szkoły Podstawowej    w Rozkopaczewie. Kolejnym etapem był pięciodniowy wyjazd na zajęcia do Poleskiego Parku Narodowego. W czasie zielonej szkoły uczniowie wcielili się  w rolę odkrywców - badacczy i każdego dnia  poznawały skarby przyrody. Na zakończenie projektu w 10-godzinnym cyklu spotkań, które odbyły  się w szkole, uczniowie wykonali pracę konkursową. Projekt „Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” dofinansowany był  ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

 

"UMIEĆ BYWAĆ"

Szkoła w roku  2014   realizowała  projekt pt. " Umieć bywać” przygotowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw  Edukacyjnych „PRO EDUCATIO”  Projekt finansowany był przez  Fundację PZU w ramach konkursu dotacyjnego " PZU  z Kulturą " Grant wyniósł  15000,00 zł. Założeniem projektu było umożliwienie wszystkim uczniom Szkoły w Kaznowie dostępu do różnych przejawów kultury wysokiej. Projekt zakładał zorganizowanie 4 wycieczek. Wśród nich   dwudniową wycieczkę do Warszawy dla klas IV-VI  gdzie uczniowie zobaczyli  spektakl w Teatrze Narodowym, odwiedzili Muzeum Chopina,  zwiedzili Muzeum Narodowe, Zamek Królewski, Łazienki i Cmentarz Powązkowski. W ostatnim tygodniu przed wakacjami wszyscy uczniowie z naszej szkoły wzięli udział   w wycieczce do  Kazimierza, Janowca. W nowym roku szkolnym pozostaje nam organizacja 2 wyciecek do  Lublina. Wszystkie one wiążą się z odwiedzaniem miejsc związanych z kulturą wysoką oraz kształtowaniem umiejętności „bywania w świecie”.

English Teaching 2012-2013

W grudnia 2013 roku zakończył się realizowany w szkole od 1,5 roku  projekt   w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności English Teaching. Dzięki projektowi  w szkole  przeprowadzono 194 godziny zajęć lekcyjnych, w tym 14 godzin z  native speakerem – Panem Conor Francis Monaghan -wykładowcą z Irlandii. Dzieci miały okazję spotkać się  z przedstawicielem Ambasady Amerykańskiej. Uczestnicy projektu  nakręcili film według własnego scenariusza, któremu nadano tytuł „In the Willow Village”. Na zakończenie projektu zorganizowano  z uczestnikami projektu  „Festiwal Języka Angielskiego” na który zostały zaproszone wszystkie szkoły w Gminie. Ponadto szkoła zyskała na doposażeniu. Ze środków projektu zakupiono między innymi kamerę z osprzętem. Nauczyciel prowadzący  zajęcia uczestniczył  w ramach projektu w Ogólnopolskich Spotkaniach Nauczycieli Języka Angielskiego.

" Szlakiem Programu Infrastruktura i Środowisko"

W czerwcu  2012 roku szkoła wygrała grant na  wycieczkę edukacyjną do Narwiańskiego Parku Narodowego . Była to 1 z 40 bezpłatnych wycieczek  " Szlakiem Programu Infrastruktura i Środowisko" organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla szkół z  terenu całej Polski.

 

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

Imieniny