Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klasa 4

 

PLAN LEKCJI NA 27 marca

Matematyka

Temat: Porównywanie niektórych ułamków.

Na tej lekcji nauczysz się porównywać ułamki o jednakowych mianownikach i ułamki o jednakowych licznikach.

1. Zapisz temat w zeszycie.

2. Zapoznaj się z treścią materiałów, do których linki zamieszczam poniżej

Najpierw obejrzyj filmik" Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach"

Obejrzyj jeszcze jeden, krótki film “ Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych licznikach?”

3. Sprawdź swoje wiadomości, rozwiązując zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 106 i 107 /bez zadania dla dociekliwych/.

4. Jeśli potrafisz, to pochwal się efektami swojej pracy. Zrób zdjęcie wykonanego zadania 2, na stronie 106 w ćwiczeniach i wyślij mi na e-maila: martaszklarczyk@wp.pl


Przyroda

Temat: Podsumowanie działu 4.

 Tutaj masz dostępne filmy do utrwalenia:

Układ pokarmowy:

  https://www.youtube.com/watch?v=WxyEEwSBDG8

Układ oddechowy:

 https://www.youtube.com/watch?v=5gSMcmzQYys

Dlatego oddychasz?  https://www.youtube.com/watch?v=-Js4-xwXp78  

 

Układ krwionośny:  

https://www.youtube.com/watch?v=KA3pgTZZtZo

Układ ruchu:

https://www.youtube.com/watch?v=BUbnHnfQ5lM

 https://www.youtube.com/watch?v=ghmhXsSPZ7A

Układ nerwowy:

Te małe komórki nerwowe są niezastąpionymi pomocnikami mózgu. Tworzą w ciele bardzo gęstą i skomplikowaną sieć połączeń.

https://www.youtube.com/watch?v=iprcHKnBUFY

Układ rozrodczy:

 https://www.youtube.com/watch?v=m509Nio1LBA

Zadania masz w zeszycie ćwiczeń s.70-72.

W tym miejscu masz  zadanie interaktywne, zachęcam do wykonania: https://learningapps.org/display?v=pap2wvo8j16

 Powodzenia!

Język angielski

 

 The Subject:  He usually gets up at  10 o’clock - Present Simple exercises.

 

Na tej lekcji:

  1. Przypomnisz sobie, kiedy stosujemy czas Present Simple

https://www.youtube.com/watch?v=Kdh__3lIVAk

 

https://www.youtube.com/results?search_query=present+simple

 

  1. Wykonasz kilka ćwiczeń, aby utrwalić użycie czasu Present Simple. Odpowiedzi zapisz na kartce, zrób zdjęcie i prześlij mi do oceny.

 

I. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika w czasie Present Simple. 

 

    1.  I  …………………. (like) sport. 
 

   2.  My brother   …………………. (like) sport, too. 
 

   3. Tom   …………………. (watch) films every day. 


4. Our neighbours   …………………. (go) to the theatre on Sundays. 


  5.  Peter and Jill   …………………. (do) homework in the evenings. 


 6. Stella   …………………. (visit) her grandparents every week. 

 

II. Utwórz pytania w czasie Present Simple. Wpisz ​do​ albo ​does​. 


    1.   …………………. you like sport? 


2.   …………………. your sister go to the cinema every Friday? 


 3.   …………………. they swim in the pool? 


 4.   …………………. your cat sleep on your bed? 


 5.   …………………. your friends eat pizza after school? 

 

II. Uzupełnij zdania formami przeczącymi. 

 

Np.  I like sport, but  I ​don’t like​ films. 


    1.  He watches films every day, but he  ………………………….. talk shows. 


 2. We visit our aunt on Mondays, but we  …………………………..  our     neighbours. 


 3. Samantha buys apples, but she  …………………………..  pears. 

 

----------------------- Page 2-----------------------


   4.  My friends run in the park, but they  ……………………..  on the beach. 


 5.  He plays football, but he  …………………………..  basketball. 


 6. Tom and  I collect stamps, but we  …………………………..  coins. 


II. Udziel krótkich odpowiedzi twierdzących i przeczących na pytania: 


  1.  Do your parents like pizza? 


 Yes,  …………………………………….. 


No, .…………………………………….. 


 2.  Does he go to school? 

 …………………………………………..   

………………………………………….. 
 

 3.  Does Mary read books? 


    ………………………………………….. 


 ………………………………………….. 

 

 4.  Do your dogs run in the garden? 


   ………………………………………….. 


  ………………………………………….. 

 

 

Plan Lekcji na 26 marca 2020 roku


Język polski

Temat: Biała Czarownica to… Opis postaci.

 Na tej lekcji będziesz pracować z lekturą „ Opowieści z Narnii”

 

  1. Nauczysz się opisywać postać.
  2. Będziesz ćwiczyć kompozycję i styl wypowiedzi.

 

Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=yBEVyFU5YLU

 

Mam nadzieję, że masz przy sobie lekturę. Poszukaj w niej fragmentów dotyczących Białej Czarownicy. Zaznacz je w tekście i przeczytaj. Teraz możesz przystąpić do opisu.

Pisz na brudno.

 

  1. Przedstaw postać – Kim jest? Co robi?
  2. Opisz jej wygląd zaczynając od ogólnych cech po szczegóły twarzy, ubrania.
  3. Napisz ogólnie jak była- jej cechy.
  4. Twoja ocena postaci.

 

Pamiętaj o trójdzielnej kompozycji:

 

WSTĘP

 

ROZWINIĘCIE

 

ZAKOŃCZENIE
 

Każda z części musi zaczynać się od AKAPITU ( wcięcia w tekście).

Przeczytaj swoją pracę, popraw błędy, przepisz starannie i wyślij na mój adres email : ewarugala.sidor@gmail.com.

 

 

Historia

 

Temat: Tadeusz Kościuszko na czele powstania.

Cel: Dowiesz się:

-jakie państwa uczestniczyły w rozbiorach Polski,

-dlaczego wybuchło powstanie kościuszkowskie,

-kim był Tadeusz Kościuszko oraz kosynierzy.

 

1. Po zapisaniu tematu w zeszycie:

-Przeczytaj fragment tekstu na stronie 89 i wpisz do zeszytu nazwy państw, które brały udział w rozbiorach Polski.

2.Obejrzyj film:     https://www.youtube.com/watch?v=PLsZDp5ppOs

3.Następnie wykonaj zadania 1,3 i 5 w zeszycie ćwiczeń strony 55-56. (Pamiętaj film możesz zatrzymać w dowolnym miejscu i oglądać ponownie).

4. Na zakończenie wykonaj zadanie 8 posługując się mapką z podręcznika na stronie 92.        

          

Plastyka

Temat: Jak narysować portret.

Narysuj portret wybranej osoby korzystając z podpowiedzi zawartej w  poniższym linku

https://drive.google.com/file/d/18ERoFpt9nWCohKVK421ipqlDKTIPIqvw/view?usp=sharing

Plan Lekcji na 25 marca 2020 roku


1. Matematyka

Temat: Ułamek jako część całości.

Na tej lekcji nauczysz  się rozpoznawać, odczytywać i zapisywać  ułamki zwykłe.

   1. Obejrzyj filmik " Ułamek zwykły, jako część całości"

  2.  Wykonaj  zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 103 i 104.

 2. Język polski

Temat: W chabrowym hamaku chory hipopotam Hipolit zachłannie chłeptał chińską herbatę.

Na tej lekcji:

  1. Utrwalisz zasady pisowni wyrazów z „h” i „ch”

Obejrzyj filmiki:        https://www.youtube.com/watch?v=lpkNvBe3fes

https://www.youtube.com/watch?v=WSucqiHTuDA

Podręcznik s.239-245

Ćwiczenia s. 72-74

  1. Będziesz ćwiczyć robienie notatek:

Na podstawie informacji zawartych w podręczniku, wykonanych ćwiczeń i obejrzanych materiałów zrób w zeszycie notatkę w formie ramki. Wypisz w kolumnach zasady pisowni „h” i „ch”.  Możesz fantazyjnie ozdobić kolumny, używać dowolnych rysunków, symboli i znaków, tak aby jak najlepiej zapamiętać zasady. Pamiętaj o estetyce i przejrzystości swojej pracy.

* Ktoś chętny? Zrób krzyżówkę, w której wszystkie hasła będą zawierał „h”  lub „ch”. Wyślij mi efekt swojej pracy. Powodzenia!

3. Wychowanie fizyczne

Temat: Marsz i chód na powietrzu.

1. Wyjdź na podwórko, spaceruj ok. 20 min. Dostarcz swemu organizmowi tak potrzebnego tlenu.  Pobaw się z psem, on również potrzebuje ruchu.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

Imieniny